Naše riešenia - Vaša spokojnosť

1. ročník

Environmentálne riešenia a ich ekonomická výhodnosť

 

Termín konania :      3. apríl 2014            Miesto konania :      Hotel DOUBLE TREE BY HILTON Bratislava

 

Cieľová skupina :

  • Podnikateľské subjekty zo všetkých oblastí priemyslu
  • Štátna a verejná správa
  • Mimovládne organizácie

 

Zameranie a ciele konferencie :

EEKO 2014 je zaujímavým odborným podujatím, zameraným na problematiku ochrany životného prostredia a jej ekonomický rozmer. Prvý ročník konferencie sa bude konať pod názvom „Environmentálne riešenia a ich ekonomická výhodnosť“. Výber tém konferencie a odborníkov, ktorí na nej vystúpia akcentuje environmentálne výzvy, reflektujúce nové príležitosti podnikateľského rastu, rozvoja a profilovania sa na trhu a v odvetví a ich širokospektrálny záber. Konferencia tak zachytáva trendy a výzvy súčasnosti, ktoré si zasluhujú pozornosť celej spoločnosti.

 

Hlavné témy konferencie :

  • Spoločenský, politický, právny a ekonomický rozmer ochrany životného prostredia.
  • Environmentálny trend ako konkurenčný faktor.
  • Ekologická a ekonomická efektívnosť podnikateľských aktivít.
  • Ekonomická výhodnosť ochrany životného prostredia;  ekonomické nástroje a ich využiteľnosť pri ochrane životného prostredia.
  • Environmentálny marketing.
  • Komunikácia s verejnosťou pri environmentálnych projektoch, informovanosť verejnosti; environmentálne vzdelávanie a environmentálne správanie na úrovni štátu, podnikateľských subjektov, domácností a jednotlivcov.

 

Svoju účasť na konferencii potvrdili títo prednášajúci :

Ing. Branislav Klocok, výkonný riaditeľ OFZ, a.s., Istebné

Ing. Marta Osersová, Ph.D., Katedra ekonomiky životního prostředí VŠE, Praha

Mgr. Miroslav Jurkovič, výkonný riaditeľ, SLICPEN – Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie,  Bratislava

Mgr. Ronald Blaho, riaditeľ spoločnosti, Asekol SK, s. r .o., Bratislava

Ing. Juraj Kramara, technický riaditeľ CZ/SK, DNV

 

Organizátori konferencie :

ENAX, spol. s r. o.

E.P.A. spol. s r.o.

IPP Company s. r. o.

Vydavateľstvo Verlag Dashöfer

 

Kontakty :           Ing. Petra Požgayová           +421 918 185 688               eeko.konferencia@gmail.com