Naše riešenia - Vaša spokojnosť
energetika

Energetika

Energiu potrebuje ľudstvo od nepamäti. Nemôžeme ju vidieť, nemôžeme sa jej dotknúť…, nikdy nevzniká a nikdy sa nestráca, môžu sa meniť len jej formy. V rôznych obmenách sa stala každodennou súčasťou nášho života. Za rok sa vo svete spotrebuje také množstvo fosílnych palív, aké v prírode vznikne približne za milión rokov. V dôsledku ľudskej činnosti sa ich zásoby míňajú obrovským tempom. Tieto skutočnosti si vyžadujú zmenu súčasného stavu – nové technológie a nové prístupy. Jednou z nich sú obnoviteľné zdroje (nosiče) energie, ktoré sú rovnocennou náhradou všetkých druhov energie.