Naše riešenia - Vaša spokojnosť
environmentalne-projekty

Environmentálne projekty

Environmentálne výzvy predstavujú nové príležitosti podnikateľského rastu, rozvoja a profilovania sa na trhu a v odvetví. Environmentálne zmýšľajúci a konajúci manažéri identifikujú nové podnikateľské príležitosti, súvisiace so životným prostredím – počnúc prevenciou znečisťovania a využitím efektívnych technológií až po environmentálne vzdelávanie zamestnancov a spotrebiteľov a komunikáciu environmentálne vhodných výrobkov.

Základné charakteristiky environmentálneho prístupu firiem

  • environmentálna perspektíva
  • environmentálny záväzok

Environmentálna perspektíva by sa mala prejaviť v uznaní vplyvu správania sa  jednotlivcov a domácností, firemných aktivít  a aktivít  štátu na životné prostredie, pochopení dôležitosti a uvedomenie si následkov environmentálnych problémov, ako aj v snahe o ich riešenie zo strany firiem.

Environmentálny záväzok by mal vyústiť do rozhodnutia jednotlivcov, domácností a firiem stať sa environmentálne uvedomelými a prezentovať toto rozhodnutie vo všetkých svojich aktivitách (environmentálna politika, environmentálne inovácie a environmentálne vzdelávanie).