Naše riešenia - Vaša spokojnosť

Kontakt

ENAX,  spol. s r. o.
Leškova 3A
811 04 Bratislava

registrácia: OR SR BA I., odd. Sro, vl. č. 77538/B
IČO: 46 439 749
DIČ: 2023394043

T/F: 02/20750775
e-mail: enax@enax.sk

Napíšte nám