Naše riešenia - Vaša spokojnosť
Poradenstvo-a-outsourcing

Poradenstvo a outsourcing

 • ekonomické a marketingové analýzy
 • štúdie realizovateľnosti (tzv. feasibility studies)
 • due diligence
 • diagnóza podnikovej a marketingovej efektívnosti
 • marketingový audit a kontroling
 • benchmarking
 • Balanced Scorecard
 • marketingové prognózovanie a rozhodovanie
 • tvorba podnikových a marketingových plánov, stratégií, projektov a programov
 • tvorba rozvojových plánov, stratégií, projektov a programov
 • komunikačné stratégie a plány
 • projektovanie imidžu, identity, dizajnu a kultúry podnikov, značiek, miest a obcí
 • strategický manažment značky
 • vypracovanie expertíz a stanovísk v uvedenej problematike
 • priebežné poradenstvo a konzultácie v oblasti ekonomiky, manažmentu a marketingu
 • vypracovanie projektov a metodiky outsourcingu v uvedených oblastiach (manažment outsourcingu)
 • implementácia návrhov a riešení v oblasti marketingu a outsourcovaných marketingových oblastí a činností
 • priebežné poradenstvo a konzultácie v oblasti outsourcingu marketingu