Naše riešenia - Vaša spokojnosť

Referencie

Profesionálnu spôsobilosť a pôsobnosť poradcov našej spoločnosti podporujú skúsenosti v rôznych odvetviach a oblastiach:

  • sieťové odvetvia
  • obnoviteľné zdroje energie
  • odpadové hospodárstvo
  • hutníctvo
  • stavebníctvo
  • potravinárstvo
  • školstvo
  • služby
  • mestá, obce, regióny